Jižní Čína - velký okruh + fakult. prodl. o Hongkong a Macao

Jižní Čína - velký okruh + fakult. prodl. o Hongkong a Macao

15 - denní zájezd | Čína

Pro ty, kteří již navštívili nejznámější místa v Číně (Peking, Šanghaj, apod.) jsme připravili novou, jedinečnou cestu do provincií S´-čchuan a Yunnan, do jihozápadní Číny s nejkrásnější přírodou, do domoviny velké pandy, do nejhlubších soutěsek na světě. Uvidíme nádherná jezera i zaledněné vrcholy hor, Kamenný les i jihočínský Kanton proslulý svou kuchyní, největší sochu Buddhy na světě i posvátnou horu Emei vysokou přes 3 000 metrů. Zájemci si zájezd mohou prodloužit o pobyt v Hongkongu a Macau, kde během 3,5 dne poznáte nejzajímavější místa těchto dvou bývalých kolonií – britské a portugalské.
(TourOperátor: Mayer & Crocus s.r.o.)

Ubytování: hotel

Stravování: polopenze

Doprava: letecky

Termíny a ceny

Zájezd nemá k dispozici žádné termíny.

Cena zahrnuje

 • 11x ubytování
 • 12x snídaně
 • 12x čínský oběd
 • noční lehátkový vlak Ta-li - Kunming (4 lůžk. kupé)
 • rychlovlak Kunming - Kanton (2. třída)
 • doprava autobusem nebo minibusem
 • místní a český průvodce
 • vstupy dle programu (kromě lanovky v Západních horách)

Cena nezahrnuje

 • nápoje, večeře, spropitné, lanovka v Západních horách, čínské vízum (cena bude upřesněna cca 2 měsíce před zájezdem)

Výlety

 • pojištění léč. výloh a rozšířeného storna (příplatek: 1450 Kč)
 • 1/1 pokoj - povinný při nedoobsazení (příplatek: 7500 Kč)
 • Prodloužení o Hongkong a Macao: uskuteční se při min. počtu 6 osob.
 • 15. den – Přejezd vlakem z Kantonu do Hongkongu. Přejezd místní dopravou na ubytování. Odpoledne procházka po poloostrově Kowloon – Nathan Road jako hlavní obchodní třída, promenáda ve čtvrti Tsim Sha Tsui s výhledy na ostrov Hongkong s jedinečným panoramatem Victoria Harbour a mrakodrapů na pozadí hor. Volno k prohlídce slavného trhu Temple Street Market nebo večerní světelné show na nábřeží.
 • 16. den – Celodenní prohlídka ostrova Hongkong: plavba historickým trajektem Star Ferry na ostrov Hongkong, procházka po čtvrti Central s historickými budovami i mrakodrapy, Statue Square, výhledy na Kowloon a Victoria Harbour, Hongkongský park s obří ptačí voliérou, volno k prohlídce parku, Zoologické a botanické zahrady, možnost projížďky patrovou tramvají. Odpoledne výjezd historickou tramvají Peak Tram na Victoria Peak, okruh kolem vrcholu, jedinečné výhledy na panorama Hongkongu, přístavu, Kowloonu i přilehlých ostrovů. Zůstaneme zde až do tmy, kdy je nasvícený Hongkong nejkrásnější.
 • 17. den – Celodenní výlet do bývalé portugalské kolonie Macao – ráno plavba cca hodinu trajektem a prohlídka historického jádra Macaa – portugalská architektura, starobylé chrámy, kostely, Senátní náměstí aj. Návrat trajektem do Hongkongu.
 • 18. den – Ráno přejezd na ostrov Lantau. Výjezd místním autobusem pod sochu slavného obrovského Tian Tanského Buddhy. Pod ním stojí jeden z největších chrámových komplexů v Hongkongu – klášter Po Lin, prohlídka jednotlivých síní s množstvím soch buddhů i možnost levného jídla v místní vegetariánské restauraci. Výstup k soše Buddhy a pěší procházka zdejší krásnou přírodou. Zpět možnost sjet prosklenými kabinami lanovky s jedinečnými výhledy. Odpoledne volno v Kowloonu, nákupy, procházky, nebo návštěva kláštera Chi Lin.
 • 19. den – Ráno odjezd místní dopravou na letiště a odlet do Prahy.
 • Doprava po Hongkongu bude místní dopravou (metro, autobus, tramvaj, trajekt).
 • Cena prodloužení závisí na počtu zájemců.
 • V ceně bude zahrnuto: 4x jednoduché ubytování ve 2lůžk. pokojích s vl. příslušenstvím, průvodce, vlak Kanton - Hongkong, trajekt Hongkong - Macao a zpět.
 • V ceně nebude zahrnuto: stravování, místní doprava.
 • Fakultativně: pojištění léč. výloh a rozšířeného storna při prodl. o Hongkong (příplatek: 1650 Kč)

Program zájezdu

1. den: Let Praha - ČCHENG-DU (hlavní město nejlidnatější čínské provincie S´-čchuan).
2. den: Přílet do ČCHENG-DU , odpoledne buddhistický klášter Wuhou, případně dle času příletu prohlídka centra města.
3. den: Unikátní CHOVNÁ STANICE PANDY VELKÉ – seznámíte se s tímto jedinečným a pro Čínu symbolickým zvířetem, v Panda Base se chová více jak 200 pand. Panda velká obývá pouze jižní část střední Číny, v S´čchuanu žije 75% populace velkých pand. Přejezd pod horu Emei.
4. den: EMEISHAN (UNESCO) - výjezd lanovkou na POSVÁTNOU HORU EMEI (3 099 mnm.), jednu ze čtyř posvátných buddhistických hor, prohlídka klášterů. Nocleh na vrcholu hory.
5. den: Pozorování nezapomenutelného východu slunce (nebo moře mraků – dle počasí) na posvátné hoře Emei. Sjezd lanovkou a přejezd do LESHANU - rozsáhlý AREÁL VELKÉHO BUDDHY (UNESCO) s největším zpodobněním Buddhy na světě, délka sochy je 71 metrů, prohlídka přilehlých svatyní a klášterů.
6. den: Přejezd do QIANWEI, hodinová jízda HISTORICKÝM ÚZKOROZCHODNÝM PARNÍM VLAKEM vesničkami sečuánského venkova do bývalého hornického městečka, návštěva Důlního muzea a návrat do Čcheng-tu. Odpoledne vnitrostátní let do Li-ťangu.
7. den: LI-ŤANG (UNESCO) - 600 let staré městečko s atmosférou středověké Číny ležící v nadm. výšce 2 400 metrů pod 5 596 metrů vysokou horou Nefritového draka, které obývá zajímavá národnostní menšina Na-si, 500 let starý palác rodiny Mu, malebné uličky, obrovské živé potravinové tržiště. Park Tůně černého draka s výhledem na Sněžnou horu Nefritového draka. VESNICE BAISHA s pozůstatky dvou velkolepých chrámů s freskami z doby dynastie Ming.
8. den: Celodenní výlet k řece Jang-c´. Vycházka téměř 4 km hlubokou SOUTĚSKOU TYGŘÍHO SKOKU (UNESCO) pod 5 596 metrů vysokou Sněžnou horou Nefritového draka. Řeka Jang-c´ zde vytváří jen 30 metrů širokou soutěsku. Dvě vycházky (1 hod. a 2 hod.), cestou výhledy na Sněžnou horu Nefritového draka i na jedinečnou soutěsku. Návrat do Li-ťangu.
9. den: Přejezd krásnou krajinou do ŠA-SI - bývalá významná zastávka na cestě čaje a koní z Yunnanu do Tibetu . Cestou zastávkav HORÁCH Š´-PAO s více než 1 300 let starými buddhistickými jeskyněmi, připomínajícími šíření buddhismu z Tibetu do tohoto regionu. 1,5-2 hod. vycházka podél cesty čaje a koní do Ša-si, prohlídka vesnice. Odpoledne přejezd do Ta-li.
10. den: Dopoledne prohlídka starobylého města Ta-li - hradbami obehnané město, areál Tří pagod z 9.st. Výjezd lanovkou ke klášteru Zhonghe pod vrcholem Cchang-šan. Odtud cca 11 km pěší cesta „Nefritového pásu“ s nádhernými výhledy do údolí Ta-li a na jezero Er-chaj. Shora návrat lanovkou. Návrat do Ta-li a přejezd nočním lehátkovým vlakem do Kunmingu.
11. den: Ráno příjezd do KUNMINGU . Návštěva Parku Zeleného jezera, chrámu Yantong, největšího a nejvýznamnějšího buddhistického chrámu v Kunmingu. Přejezd do ZÁPADNÍCH HOR, krátká vycházka s výhledy na město a jezero Dianchi. Výstup k Dračí bráně.
12. den: Přírodně zajímavý úkaz KAMENNÝ LES (UNESCO) s až 30 metrů vysokými vápencovými skalními věžemi, procházky parkem, krásná příroda. Odpoledne přejezd rychlovlakem do Kantonu (2. třída, cca 6,5 hod. jízdy).
13. den: KAIPING – celodenní výlet do OBLASTI TIAO-LOU (UNESCO) s opevněnými mnohapatrovými věžemi, kterých se zde nachází asi 1 800, zastávky v nejkrásnějších vesničkách.
14. den: KANTON – metropole jižní Číny a vyhlášené kantonské kuchyně, 57 metrů vysoká Květinová pagoda, Chrám šesti banyánů, Kantonská věž, pamětní síň prvního prezidenta Sunjatsena. Pozdě večer odlet z Kantonu do ČR.
15. den: Přílet do Prahy.

Fotogalerie

Eína Eína  Stone  Forest Hongkong Hongkong2 Hongkong33 Hongkong4 Macao
vyhledávání zájezdů poskytuje Open Travel Network
© 2014 Cestovní kancelář JK BUS [Zájezdy | Napište nám | Mapa stránek]
Jižní Čína - velký okruh + fakult. prodl. o Hongkong a Macao